Checklista

Att bygga nytt hus är en stor händelse i livet. Med Örestadshus kan du känna dig trygg genom hela processen. Med denna checklista kan du följa projektet under arbetets gång.

1

Budget

Kontakta din bank och gör en boendekalkyl tillsammans med dem. Ta med produktionskostnadskalkyl, denna omfattar samtliga identifierade kostnader för din husbyggnation.
2

Tomtköp

Först av allt behöver du hitta en lämplig tomt. Viktiga frågor: hur förhåller det sig med kommunikationer, barnomsorg, skolor med mera i området?
3

Val av husmodell

Vilket hus du väljer beror dels på dina egna preferenser vad gäller stil, storlek och planlösning, samt på vilken tomt du har.
4

Avtal

När du har valt din husmodell, skriver vi ett avtal. Samtidigt tar vi fram kostnadsförslag entreprenörer, som så småningom ska montera väggelementen och färdigställa ditt hus.
5

Bygglov

Vi hjälper dig med all nödvändig pappersexercis, som till exempel bygglovshandlingar. Beviljandet av bygglov tar lite olika lång tid beroende på vilken kommun du ska bygga i.
6

Slutlig beställning

När du är klar med dina eventuella tillval och när bygglovet är beviljat gör vi i ordning en tillverknings- och leveransorder. Snart börjar ditt hus byggas!
7

Samråd och startbesked

Efter att du fått bygglov kallar kommunen till ett tekniskt samråd. Liksom med bygglovshandlingar hjälper vi dig att ta fram erforderliga handlingar.
8

Byggtiden

Byggtiden, från husleverans till inflyttning, varierar bland annat beroende på husets storlek och konstruktion. Viktigt är att huset får tid att torka från eventuell fukt inte tränger sig in.
9

Slutsamråd/slutbesiktning

En oberoende besiktningsman kallar dig och övriga berörda parter till slutbesiktning. Först efter godkänd slutbesiktning utfärdar kommunen ett slutbevis.
10

Inflyttning

Nu är det äntligen dags för dig att flytta in i ditt Drömhus och börja inreda. Och du, glöm inte att planera in en rolig inflyttningsfest!