Bygga nytt

Ditt husköp kan vara en av de största investeringarna du gör och ett husbygge är en lång process med många steg. Det börjar med val och köp av tomt och fortsätter sedan med planering, budget och byggnation. Just därför är det viktigt att allt känns rätt och blir som du har tänkt dig. Örestadshus hjälper dig och ser till att allt fungerar genom hela byggprocessen av ditt VårgårdaHus, hela vägen fram till din inflyttning.

Hos VårgårdaHus möter du skickliga yrkesmän och yrkeskvinnor som tycker om att bygga hus! Arkitekter, byggnadsingenjörer, produktionsplanerare, administratörer, snickare och säljare – alla samarbetar och alla är lika professionella, erfarna och noggranna.

Snickarna är personligen närvarande med sitt hantverkskunnande och sin omsorg under hela husbyggnationen, som sker inomhus i VårgårdaHus fabrik. Givetvis använder man bara de allra bästa materialen. Med regelbunden vidareutbildning för samtliga yrkesgrupper säkerställer man en fortsatt hög kompetensnivå.

Gedigen grund

Tack vare 300 mm cellplastisolering i grunden ökar vi din energibesparing ytterligare.

Rejäl råspont och isolering i tak

Våra stadiga takkonstruktioner består av massiva råspontsbräder, takpapp, läktkonstruktion och takpannor. Dessutom lägger vi 500 mm isolering i tak. För dig innebär det ett garanterat tätt tak.

Detaljomsorg

Varje infästning gör vi med lika stor noggrannhet. Dels ska de vara estetiskt tilltalande, dels ska de på bästa sätt skydda ditt hus mot väder och vind.

Tillverkning inomhus

VårgårdaHus bygger alla hus inomhus. Det innebär att virke, isolering och allt övrigt material till ditt hus är torrt och helt när det är klart för montering ute på plats.

Inoljat ändträ

En regel vi har är att alltid grundolja och snedsåga allt ändträ för att undvika inträngande fukt. På det sättet ökar vi också livslängden på ditt hus.

Snedsågade foder

För snyggast design snedsågar vi foder. Resultatet för dig blir att du får ett hus med charmiga och omsorgsfulla detaljer.